Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Att själv kunna boka sjukvårdsbesöket och att få påminnelse via sms kan minska uteblivna sjukhusbesök. Nu ska gemensamma riktlinjer för detta utredas.

Utredning startar för att minska uteblivna besök i sjukvården

Förra året uteblev 154 000 patienter från bokade besök på Västra Götalandsregionens (VGR) sjukhus. Nu ska koncernkontoret utreda möjligheten att införa gemensamma regionala riktlinjer för att minska svinnet.

VGRfokus var först med att berätta om att de uteblivna besöken i VGR kostar en halv miljard per år. En siffra som varit relativt konstant sedan den uppdagades hösten 2017. En del har gjorts på olika håll för att bland annat underlätta tidsbokning, få påminnelser via sms med mera. Men det saknas i dagsläget riktlinjer för i vilken omfattning åtgärder ska vara genomförda på sjukhusen.

Motion från SD

Nu har regionfullmäktige beslutat att ta ytterligare ett steg mot att minska de uteblivna besöken. Beslutet att utreda möjligheterna till gemensamma regionala riktlinjer är ett resultat av en motion från Sverigedemokraterna (SD).

Idag skickar sjukvården i många fall ut kallelser per brev med tid och datum utan att ha frågat patienterna om det fungerar för dom.

Koncernkontoret som utrett förslaget i motionen håller med om att gemensamma riktlinjer behövs och att de borde syfta till att fler bokade besök görs genom överenskommelser med patienterna.

Exempel på förslag till åtgärder:

  • När patienter får brev med bekräftelse på remiss så uppmanas de att ta kontakt med vården och boka en tid.
  • Mottagningen kontaktar patienten för att boka tid
  • Tidböcker öppnas så att patienterna själva kan omboka, boka återbesök och i viss mån även första besök via 1177 på webben.
  • Mottagningar ska ha möjlighet att boka i varandras tidböcker (exempelvis en ortopedmottagning bokar på medicinmottagning för utredning inför operation)
  • Återbesök bokas i samband med besöket
  • Beslutad åtgärd/operation bokas i samband med besöket/beslutet
  • Ha drop in mottagning istället för bokade tider där så är lämpligt.

Text: Bettina Axelsson
vgrfokus@vgregion.se

Läs också:

Uteblivna sjukhusbesök kostar en halv miljard

Uteblivna vårdbesök kostar över 400 miljoner kronor

Så halverade logopeden antalet uteblivna besök

154 000 patienter uteblev från bokade sjukhusbesök