Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
VGR har tidigare samarbetet med andra västsvenska aktörer på den västsvenska arenan under Almedalsveckan. Foto: Ainali och Joakim Berndes, CC BY-SA

Ingen Almedalsvecka för VGR

Västra Götalandsregionen, VGR, kommer inte att delta i politikerveckan i Almedalen nästa år. Osäkerheter kring covid-19-pandemin och det generellt minskade intresset för Almedalsveckan gör att regionstyrelsen under tisdagen uppmanade övriga verksamheter i VGR att inte anordna arrangemang i Almedalen.

På grund av covid-19-pandemin är det för tidigt att säga om det ens blir någon Almedalsvecka på plats på Gotland nästa år, även om Region Gotland som ansvarar för veckan tror att den blir av. Men redan nu har alltså VGR:s regionstyrelse beslutat att VGR inte kommer att delta. Osäkerhet kring corona är en anledning, generellt minskat intresse för Almedalsveckan bland partiföreträdare och offentliga aktörer en annan.

Charlotta Lundström

– Almedalsveckan har varit värdefull tidigare år men vi har vässat vårt arbete när det gäller att driva förflyttningar i frågor som är viktiga för Västra Götaland och Västra Götalandsregionen, inte minst genom etableringen av vårt Stockholmskontor. Vi är numera, under årets alla månader, i dialog med företrädare och makthavare på nationell nivå, säger Charlotta Lundström, enhetschef på VGR:s enhet för externa relationer.

Genom att bestämma redan nu att inte delta i Almedalsveckan undviker VGR att resurser läggs på att planera för politikerveckan. Förra året beräknades kostnaden för veckan till 750 000 kronor exklusive boende och resor.

Åtta gånger

VGR har varit med på Almedalsveckan åtta gånger. De senaste åren i samarbete med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, Västsvenska Handelskammaren, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst. Då har man samlats under ett och samma tak i Almedalen – den Västsvenska Arenan.

– Vi ser mycket positivt på den västsvenska mobilisering som vi tillsammans har gjort och vi kommer fortsätta gå hand i hand i frågor som är viktiga för Västsveriges utveckling. Inte minst visade vi prov på det under den tuffa våren med pandemins effekter på den västsvenska ekonomin, säger Charlotta Lundström.

Politiker kan delta

Men även om VGR som organisation inte kommer vara med på Almedalsveckan kan det hända att tjänstepersoner deltar som stöd till politiker som åker till Almedalen. I regionstyrelsens beslut står det att stödet till politikerna i så fall i första hand ska ske på distans.

Text: Andreas Kron
vgrfokus@vgregion.se


Läs även: VGR i Almedalen förra året

VGR vill ha snabbare järnväg Göteborg – Oslo

Patienter mellan stolarna när samordning brister

Elektrifierad fordonsflotta – en nyckel till hållbar framtid

”Ett bildat folk är demokratins immunförsvar”

Nyheter från Västra Götalandsregionen.