Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Klimatmötet i Glasgow har under veckan samlat världens ledare. Foto: UNclimatchange

VGR:s arbete på klimatmötet COP26

Under den pågående klimatkonferensen COP26 i Glasgow arbetar VGR för att stärka de regionala och lokala aktörers inflytande över klimatbesluten.

– Det är där de flesta av lösningarna måste förverkligas, säger Magnus Berntsson (KD) som är på plats för VGR:s räkning som ordförande i Assembly of European Regions (AER) och för Regions of Climate Action (R20).

 Mellan den 31 oktober och 12 november pågår FN:s klimattoppmöte COP26 i Glasgow där världens länder samlas för att förhandla om det globala klimatarbetet under Parisavtalet som antogs 2015. Länderna ska bland annat förhandla om regler för handel med utsläppsminskningar och hur länderna ska rapportera sina utsläpp.

Men redan innan mötet avslutats har rubriker duggat tätt om att de åtaganden som hittills har presenterats är inte tillräckliga för att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen långt under 2 °C och sträva efter att begränsa den till 1,5 °C.

Nu har statscheferna åkt hem och förhandlarna ska fram till senast 13 november slutföra det formella arbetet med Parisavtalets regelbok som styr hur avtalet ska användas, och finansieringsfrågorna.

Viktigt med inflytande

Magnus Berntsson menar att om slutresultatet av förhandlingarna ska kunna ses som framgångsrika, måste de förutom att försvara 1,5°-målet också säkra att den regionala och lokala nivåns inflytande över besluten.

– Viktigast är nog att Västra Götalandsregionen gått med i den internationella klimatkoalitionen Under2Coalition. Vi är över 260 regioner och stater som skrivit på och tillsammans representerar vi 50 procent av världsekonomin, säger Magnus Berntsson.

Magnus Berntsson signerar för VGR:s räkning tillsammans med Helen Clarkson VD för Climate Group. Foto: Olle Jonäng

Under2Coalition har som mål att koldioxidutsläppen ska ha reduceras med 80–95% av 1990 års utsläppsnivåer senast år 2050. VGR har även under klimatmötet som första nordiska region undertecknat Edinburghdeklarationen om biologisk mångfald.

VGR:s eget klimatarbete

Magnus Berntsson berättar att VGR som organisation har mer ambitiösa klimatmål än många andra organisationer. VGR:s mål före den egna verksamheten innebär:

  • Netto-noll utsläpp 2045 både direkta och indirekta utläpp vilket alltså är mer omfattande än de nationella målen.
  • 85% minskning av direkta utsläpp till 2030 (transporter och energi i första hand)
  • 50% minskning av indirekta utsläpp till 2030 (inte många som målsatt dessa utsläpp)

Det handlar om allt från elektrifierade transporter eller med biogas, till klimatsmarta måltider och utbildning om detta, till upphandling av biobaserade material, destruktion av lustgas med mera.

För Västra Götaland som geografiskt område är målen:

  • Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska minska med 80 procent till år 2030 från 1990 års nivå.
  • Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent jämfört med 2010.

Ett forskarråd med sex forskare från olika lärosäten  har fått som uppdrag från Västra Götalandsregionens miljönämnd att följa upp klimatarbetet i länet, och rekommendera vad som behöver göras för att minska klimatutsläppen i den takt som behövs för att hålla koldioxidbudgeten.

Text: Ingrid Horner
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Länkar

Klimatmötet COP26

Så mycket måste koldioxidutsläppen minska i Västra Götaland – VGRfokus

VGR vill storsatsa på eldrivna lastbilar i Västsverige – VGRfokus

COP24 – Därför deltar VGR under FN:s klimatkonferens – VGRfokus

Läs på vgregion.se om VGR:s klimatarbete.