Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Annie Axelsson, samverkansdoktorand. Foto: Garbis Sarafian/Bild och Media

Hon ska undersöka hur digitala lösningar påverkar sjukvården

Hur påverkas patienter och sjukvårdpersonal av digitala hjälpmedel? Det vill Annie Axelsson ta reda på. Hon är den första samverkansdoktoranden vid Högskolan i Skövdes nya forskarutbildning Hälsa i det digitala samhället.

– Genom att genomföra forskningen tillsammans med akutmottagningen då personalen börjar använda nya system och lösningar kommer vi kunna visa på både positiva och negativa effekter. Då kan vi förstå hur vi gör det på bästa sätt, så att vi verkligen får stöd av de digitala lösningar vi tar in i vården, säger Annie Axelsson.

Annie Axelsson har en bred erfarenhet inom sjukvården; i grunden sjuksköterska och distriktsköterska och har tidigare arbetat som sjuksköterska på akutmottagningen vid Skaraborgs Sjukhus Skövde samt varit enhetschef både inom slutenvården och öppenvårdsmottagningar.

Nu jobbar hon som utvecklingsledare på enhet digitalisering.

Digitalisera – för att räcka till

Som enhetschef försökte hon fördjupa sig i hur det kommer att påverka patienter och personal när vården inför nya digitala sätt att arbeta.

– Vi kommer att behöva digitalisera i vården för att räcka till och skapa utrymme för att ta hand om alla som verkligen behöver komma till sjukhusen för vård. Vi behöver kunna erbjuda patienterna vård och stöd utefter deras önskan och behov, såväl fysiskt som digitalt. Men vi behöver samtidigt samla in mer kunskap kring hur det upplevs både av patienter och personal och vad det får för andra effekter, säger Annie Axelsson.

Hennes doktorandsprojekt har fyra delprojekt och börjar med en kartläggning av vad patienter gör innan de kommer till akutmottagningen; om de varit i kontakt med andra vårdgivare, använt sig av något digitalt stöd som finns idag; vad de skulle behöva för information och stöd när de tar beslut om att åka till akutmottagningen och om det skulle kunna hämtas digitalt av en del patienter. Senare fortsätter forskningen med en granskning av hur arbetsmiljön, patienters erfarenheter och patientflöden påverkas när digitala verktyg med nya arbetssätt införs på akutmottagningen.

Måste veta vad som fungerar

– Det gäller att vi har underlag för vad som fungerar bra och mindre bra. Det är det jag vill att vi ska kunna få fram med den här forskningen. Jag hoppas till exempel med min första delstudie också att vi kan hitta förslag på sätt som kan påverka hur patienter lättare kan ta beslut om att söka rätt vårdnivå med subakuta besvär, vilket även kommer att påverka arbetsmiljön positivt.

Från och med delstudie två kommer hon arbeta med aktionsforskning. Det innebär att forskaren då engagerar sig tillsammans med verksamheten i något som behöver förändras och förbättras. Tillsammans med verksamheten bestäms vilken lösning som ska studeras och forskaren studerar vad effekten av införandet blir utifrån sina frågeställningar.

Studerar och inför lösningar

– En form av forskning där man samtidigt studerar och inför lösningar i verksamheten. Med tanke på att jag kommer att göra det här på halvtid under åtta år, och att vi pratar om digitalisering som utvecklas snabbt, kommer tiden och nya behov påverka vilka lösningar som kommer att tas med.

Annie Axelsson är Skaraborgs Sjukhus första samverkansdoktorand på den nya forskarutbildningen Hälsa i det digitala samhället, på Högskolan i Skövde.

Vad innebär detta?

– Det är ett väldigt aktuellt forskningsområde för vården och att vi kan samverka inom detta från starten av den nya forskarutbildningen känns viktigt. Detta är en möjlighet att stärka samarbetet mellan Högskolan i Skövde och Skaraborgs Sjukhus på ett väldigt konkret sätt och jag hoppas att vi kommer att bli fler samverkansdoktorander så småningom på just den här forskarutbildningen. Att få vara en del av forskarutbildningen, Hälsa i det digitala samhället inom Hälsovetenskap, känns väldigt spännande och inspirerande.

Text: Jan Nyman
vgrfokus@vgregion.se


Fakta: Samverkansdoktorand

En samverkansdoktorand är en forskarstuderande som är anställd av och bedriver huvuddelen av sin forskning vid ett företag eller annan offentlig inrättning. Samverkansdoktorander är ett effektivt sätt att skapa samverkanssynergier mellan högskolan om omvärlden för att bidra till samhällsutvecklingen.