Bo Dahlbom, professor, filosof, datalog.
Bo Dahlbom, professor, filosof, datalog ser en framtid där allt mer makt ges till patienter och anhöriga. Foto: Anna Rehnberg

Kontaktlinser som mäter sockerhalten i blodet. Mobiltelefoner som kan analysera din utandningsluft. Sjukhus utan sängar. Hur ser framtiden ut när digitaliseringen tar fart på allvar?

– Det finns fantastiska möjligheter att leva längre och friskare om vi inte är rädda för tekniken, säger Bo Dahlbom, professor i informatik vid Göteborgs universitet och flitig debattör i framtidsfrågor.

Vi lever i början av en digital revolution där vi inte riktigt kan överblicka vad framtiden för med sig. För det som händer nu är att vi som är invånare, patienter och konsumenter själva tar makten genom att delta på nya, digitala arenor. Vi kan skapa våra egna TV-program på Youtube, dela låtlistor på Spotify och hyra ut ett rum via Airbnb. Nu är det sjukvårdens tur att utveckla digitala tjänster.

Makten till patienter och anhöriga

Den snabba tekniska utvecklingen är en sak. Vi kan redan nu koppla upp oss med kameror mot sjukvården för att få råd på distans, beställa gentester som visar om vi löper risk att utveckla vissa sjukdomar eller bli nattade av robotar på ett sjukhem.
– Den stora förändringen vi står inför är att det kommer att utvecklas tjänster där all den teknik och data som finns, kan samordnas på ett sätt som ger makten till patienter och anhöriga i stället för experterna, säger Bo Dahlbom.

Tillgång till specialistvård dygnet runt

Bo Dahlbom talar om digitala plattformar där råvaran är insamlad data. När du som patient har tillgång till en sådan plattform eller tjänst blir möjligheterna oändliga. Du kan till exempel dela med dig av dina erfarenheter till andra patienter med samma diagnos i hela världen, du når dina journaler, du kan få tillgång till specialistvård dygnet runt och resultaten från de prover du tar själv hamnar också här.

Om du är kroniskt sjuk betyder det att du oftast slipper åka till en akutmottagning och i stället har tillgång till sjukvård där du befinner dig via din mobiltelefon med kamera.

Andas på mobilen

Men den största vinsten handlar inte om sjukvård, utan om friskvård, enligt Bo Dahlbom.
– Dagens sjukvård jobbar efter plan B, att åtgärda något som redan hänt. Morgondagens sjukvård jobbar efter plan A, att förhindra sjukdomar. I framtiden kanske man tar ett DNA-test redan när ett barn föds. Utifrån genuppsättningen kan man lägga upp en hälsoplan för hela livet och sedan följa upp riskfaktorer med tester som patienten själv tagit. Till exempel genom att andas på mobilen och låta den analysera utandningsluften om det skulle finnas en ökad risk för lungcancer.

Men vad händer med de patienter som inte kan hantera tekniken?
– Den gruppen måste sjukvården ta på allvar och hjälpa till rätta. Men utvecklingen går inte att stoppa och fördelarna kommer att överväga.

Vad händer med personalen i ditt framtidsscenario?
– Personalen blir befriad från rutinuppgifter och får ett mer spännande och utvecklande arbete. Så har det alltid varit vid stora förändringar. Låt patienterna göra det de kan göra!

Text: Anna-Lena Bjarneberg
vgrfokus@vgregion.se

 

Bo Dahlbom, professor, filosof, datalog. Efter föreläsning på Burgårdens konferens.
Bo Dahlbom, professor, filosof, datalog diskuterar vårdens digitalisering med åhörare efter en föreläsning i Göteborg. Foto: Anna Rehnberg

Mer om den digitala patienten i VGRfokus

Ungdomsmottagning via app får högsta betyg

Träffa doktorn i mobilen – förhoppningsvis före jul

Henrik: ”Våga pröva videomöten”

Därför är vårdmötet viktigare än Google