Tryck ”Enter” för att hoppa till innehåll
Foto: Pixabay

Hälsosamma arbetstider viktigt för återhämtning

Möjligheterna till återhämtning har stor inverkan på vår övergripande hälsa. För lite återhämtning under en längre period ökar risken att drabbas av ohälsa och på kort sikt kan trötthet leda till olyckor i arbetet. Det är en orsak till att regelverket kring dygnsvila i höst skärps som VGRfokus skrivit om.

Vad som kan ge återhämtning beror på vilken trötthet man upplever. Efter ett fysiskt ansträngande arbetspass med mycket stående eller tunga lyft kan återhämtning innebära att till exempel läsa en bok och låta kroppen vila samtidigt som hjärnan är aktiv. Efter ett arbetspass med hög grad av problemlösning eller intensiv koncentration kan ett träningspass på gymmet eller en promenad vara återhämtande där kroppen är aktiv och hjärnan får vila. Men det är inte bara efter jobbet som återhämtning behövs.

– Återhämtning är också viktigt under arbetspasset genom raster och pauser. Du får inte jobba mer än fem timmar innan du ska ha rast och kunna komma från ditt arbete till en mer ostörd miljö, säger Ari Kokko, HR-strateg på Koncernkontoret som jobbar med hälsosam arbetstidsförläggning.

Att prioritera återhämtning är viktigt och det finns inget enskilt sätt som fungerar för alla. Därför behöver medarbetare tillsammans med chef fundera över vilka behov man har för att hitta ett schema som fungerar, både för verksamheten och för medarbetaren. För att må bra behöver man alltså hitta en bra balans mellan arbetstid, återhämtning och fritid.

Många vill komprimera arbetstiden

Men ibland kan enskilda önskemål leda till negativa konsekvenser på lång sikt. Till exempel har det varit vanligt att komprimera arbetstiden genom att jobba dagspass direkt efter ett kvällspass eller många långa pass i streck för att på så sätt få en längre sammanhängande ledighet. Forskning har visat att intensiva arbetsperioder leder till en ackumulerad sömnbrist och det är därför bättre att sprida ut arbetsdagar och lediga dagar.

– Det går inte att sova i kapp det man förlorat, det som är förlorat är förlorat. Det sliter på sikt på kroppen för att du konstant har sömnbrist eller återhämtningsbrist, säger Ari Kokko

Ett stort förändringsarbete

Nu pågår ett stort förändringsarbete i VGR när nya bestämmelser börjar gälla från 1 oktober 2023. Bestämmelserna följer EU-direktiv och innebär att minst 11 timmars sammanhängande vila mellan arbetspassen under varje 24-timmarsperiod ska säkerställas och det ställer krav på verksamheten att lägga scheman som följer de nya regelverket inför hösten. Det här gör att möjligheten till återhämtning och vila förbättras vilket på sikt ska ge en bättre arbetsmiljö.

– Det är viktigt för oss som arbetsgivare att våra medarbetare mår bra på sin arbetsplats så att de kan ha med sig en god hälsa genom hela arbetslivet. De nya bestämmelserna om minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila ligger i linje med VGR:s inriktning, säger Marina Olsson, HR direktör i VGR.

Text: Lina Rehn
vgrfokus@vgregion.se